خرید و فروش آهن و فلزات ساختمانیدانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 بررسی اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

تحقیق حاضر در پنج فصل انجام گرفته است :

فصل اول ) طرح تحقیق :در این فصل ضمن بیان مسئله و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق را عنوان نموده و پس از تدوین فرضیه ها وچگونگی روش تحقیق، مفاهیم و واژه های تحقیق بیان شده است.

فصل دوم )مبانی نظری، روش شناسی و تکنیک های تحقیق :در این فصل به بیان تعاریف و مفاهیم مشارکت و موضوعات مرتبط با مشارکت و بیان دیدگاه های صاحب نظران پرداخته شده است.

فصل سوم )ویژکی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه:در این فصل به بیان ویژگی های طبیعی و انسانی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه پرداخته می شود.

فصل چهارم)یافته های تحقیق :در این فصل به تجزیه وتحلیل یافته ها در غالب جداول حاصل از پاسخ روستاییان پرداخته شده است.

فصل پنجم)آزمون فرضیه ها، نتایج وپیشنهاداها:در این فصل به آزمون چهار فرضیه این تحقیق وبیان نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

 • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

 • ارزیابی اثر بخشی آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
 • ارزیابی اثر بخشی طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های تحقیق

سئوال های این تحقیق با توجه به اهداف آن عبارتند از :

 1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده است ؟
 2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده است ؟
 3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت است ؟
 

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 بررسی اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

پوشش گیاهی

پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه به دو بخش جنگل و مرتع تقسیم می شود . بخش اول که جنگل طبیعی است و از انواع گونه های بلوط ، شمشاد ، ممرز ، انجیلی و نمدار تشکیل شده است و بخش دوم که جنگل دست ساخت است و شامل جنگل لاکان با 90 درصد درختان سوزنی برگ و 10 درصد توسکا و تبریزی و سپیدار می باشد (سرور ، 1380،ص 12و13) . به طور کلی بر اساس نقشه کاربری اراضی در محدوده ، وجود اراضی زراعی بدون محدودیت یا با محدودیت کم ، وجود مخلوط زراعت و باغ ، وجود مجتمع های درختی و باغات و وجود اراضی مرتعی متراکم در گروه زراعی ، در گروه اراضی جنگلی و بیشه زار وجود جنگل متراکم ، مخلوط جنگل و باغ ، در گروه اراضی مرطوب ، وجود نیزار در محدوده ، در گروه منابع آب سطحی ، وجود آب بند و رودخانه دائمی در محدوده و کانال و مناطق شهری ، روستایی و تاسیسات دیده می شود .

3-1-6- اقلیم

منطقه مورد مطالعه در بخشی از استان گیلان واقع است که به لحاظ برخورداری از موقعیت ویژه از اقلیم خاصی برخوردار است . نزدیکی به مراکز پرفشار سیبری و مجاورت با دریای خزر و دیوار کوهستانی البرز سبب می شود که این منطقه از رطوبت نسبی بالایی برخوردار باشد . در این منطقه هر اندازه از سمت ساحل و جلگه به سمت جنوب محدوده مورد مطالعه حرکت کنیم از میزان رطوبت و بارندگی کاسته می شود .

 

جدول 3-1 : مشخصات ایستگاه مورد نظر   ماخذ : سازمان هواشناسی استان گیلان ، 1390

 

3-1-6-1- بارندگی

بر اساس آمار 35 ساله 1990-1956 ایستگاه سینوپتیک رشت متوسط بارندگی سالانه آن 1369 میلی متر و در ماههای شهریور و مهر بیشترین بارندگی مشهود است و از آبان کم کم از مقدار آن کاسته شده و در خرداد و تیر به حداقل خود می رسد . تعداد روزهای بارانی در ایستگاه رشت 7/111 روز در سال است و میانگین بارندگی سالانه آن برابر با 4/1291 میلی متر می باشد.

 

3-1-6-2-دما

میانگین سالانه درجه حرارت ایستگاه رشت 39/16 درجه سانتی گراد می باشد . گرمترین ماه سال تیر ماه با درجه حرارت سالانه 1/25 درجه سانتی گراد و سردترین ماه سال دی ماه با متوسط 6/6 درجه سانتی گراد است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این تحیقیق شامل دو دسته اهداف اصلی و فرعی می گردد :

1-3-1-هدف اصلی

 • تعیین اثرات اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان بخش مرکزی شهرستان رشت

1-3-1-اهداف فرعی

 • ارزیابی اثر بخشی آگاهی روستاییان از اجرای طرح هادی بر کیفیت زندگی
 • ارزیابی اثر بخشی طرح هادی روستایی بر کیفیت زندگی روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده

1-4-سئوال های تحقیق

سئوال های این تحقیق با توجه به اهداف آن عبارتند از :

 1. اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تا چه حد موثر بوده است ؟
 2. آگاهی مردم در اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان تا چه حد موثر بوده است ؟
 3. کیفیت زندگی در روستاهای دارا و فاقد طرح هادی اجرا شده تا چه حد متفاوت است ؟
 

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

– تعریف رهبری مبادله ای

رهبری مبادله ای عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود(یعقوبی و مقدمی[1]، 2009). این سبک رهبری در دو دسته رهبری مبتنی بر پاداشهای مشروط و مبتنی بر مدیریت بر مبنای استثناء تقسیم می‌شود.

 

2-3-3-1- پاداش­های مشروط

این رهبران رابطه خود با زیر دستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا یک موازنه خدمت/پاداش می­بینند. این مدیران استانداردهای کار را تعیین می­کنند، به وضوح این استانداردها را برای زیردستانشان توضیح می‌دهند و این آگاهی را به زیردستان می‌دهند که اگر عملکرد آنها رضایت بخش باشد، چه پاداشی دریافت خواهند کرد. مدیرانی که این سبک رهبری را در پییش می‌گیرند، عموماً یک قرارداد شفاهی یا کتبی با زیر دست خود منعقد می‌کنند تا زیردست به درستی بداند که از او چه انتظاراتی می‌رود و برآورده شدن یا نشدن انتظارات چه پیامدهایی خواهد داشت. در این حالت به زیردستان قول پاداش در برابر عملکرد مثبت و یا تنبیه در برابر عملکرد منفی داده می‌شود(بارک و کالینز[2]، 2001).

 

2-3-3-2- مدیریت بر مبنای استثناء

این رهبران رابطه خود با زیردستانشان را به صورت مجموعه ای از قراردادها، معاملات، یا موازنه خدمت/پاداش می‌بینند. اما تفاوتی که باحالت قبل مشاهده می‌شود این است که اینان معمولاً از قدرت پاداش/تنبیه زیردستان که بر اساس اختیارات سازمانی خود به دست می‌آورند استفاده می‌کنند. این مدیران بر اساس رتبه خود در ساختار سازمانی، اعمال قدرت می‌کنند. به عبارت دیگر تمرکز این مدیران بر تشخیص خطا و تادیب کردن زیردستان به خاطر عملکرد نامطلوب است(بارک و کالینز، 2001).

2-3-4- رویکردهای رهبری

رهبری، فرایندی است که با آن، یک فرد بر گروهی از افراد تأثیر می گذارد تا به یک هدف مشترک برسند(نوردهوس[3]، 2001). گرین و همکاران رهیافتهای رهبری را در، هفت طبقه قرار می دهند: صفات مشخصه، سبکی، وضعیتی، اقتضایی، مسیر هدف، تحولی و مبادله رهبر- پیرو. رویکرد صفات مشخصه بر خصوصیات مشخصه های رهبران توجه دارد نه بر فرآیندی که بدان طریق، رهبری صورت می گیرد. از جمله خصوصیاتی که برای رهبران در نظر می گیرند عبارت اند از: هوش، اعتماد به نفس، اراده، صداقت و اجتماعی بودن. رویکرد سبکی، چارچوبی را برای ارزیابی رهبری در قالب وظیفه و رابطه ارائه می کند(گرین[4] و همکاران، 2006).

[1] Yaghoobi & moghaddami

[2] Burke & Collins

[3] Northouse

[4] Green

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

 

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

به طور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده است که عبارتند از:

1- رضایت شغلی پاسخی عاطفی به شرایط یا وضعیت شغل است؛

2- رضایت شغلی اغلب در ارتباط با حد برآورده شدن نیازها و انتظارات تعیین می شود؛

3- رضایت شغلی منبعث از چند نگرش وابسته به هم است.

اسمیت کندال و هیولین پنج بعد شغلی پیشنهاد کرده اند که عبارتند از: ماهیت شغل، دستمزد، فرصت ارتقا، مدیر و همکاران. این ابعاد از مهم ترین ویژگی های شغل هستند که افراد به آنها پاسخ مثبت نشان می دهند. رضایت شغلی به جهت گیری کلی و عاطفی فرد نسبت به نقش کاری اش اشاره دارد. این مفهوم باید از رضایتی که فرد از جنبه های مختلف و جداگانة شغلش دارد، متمایز شود. در واقع، رضایت شغلی به عنوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش مفهومی کلی است، اگرچه این مفهوم خلاف این واقعیت نیست که این نگرش کلی، چندبعدی نیز است. فرض این است که اشخاص قادرند جنبه های خاص رضایت از شغلشان را در مقابل جنبه های نیتی، تعدیل کنند و به نگرش مرکبی از شغل به صورت یک کل برسند.

از نظر فلدمن (1995) مهم ترین منابع ایجادکنندة رضایت شغلی عبارتند از:

1- شرایط کاری و دستمزدها که حاصل مطالعات مهندسی صنعت مدیریت علمی است؛

2- گروه کاری و سرپرستی که از نهضت روابط انسانی تأثیر پذیرفته است؛

3- خود شغل و فرصت های شغلی که به ماهیت شغل توجه دارد.

به طور کلی رضایت شغلی را در سه شکل می توان خلاصه کرد:

شکل اول: ت های سازمانی مانند حقوق و مزایا، ارتقا در سازمان و امنیت شغلی؛

شکل دوم: افراد حاضر در محیط کار، شامل سرپرستان و همکاران؛

شکل سوم: خود شغل.

مطالعات مختلف در زمینة رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط دارند که می توان آنها را به چهار گروه تقسیم کرد:

1- عوامل فردی؛ 2- عوامل سازمانی؛ 3- عوامل محیطی؛ 4- ماهیت کار

کیمبل وای(1370) نیز در شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت افراد از کار، متغیرهای زیر را مطرح می کند:

1- خاطر جمعی و آسایش در زندگی؛ 2- شرایط مطلوب کار؛ 3- احساس علاقه و وابستگی؛ 4- رفتار از روی عدل و انصاف؛ 5-احساس موفقیت در کار و رشد صنع؛ 6-  شرکت در تعیین خط مشی کار؛ 7- تشخیص زحمات و خدمات انجام گرفته و قدرشناسی؛ 8- احترام به خود(خدایاری فرد، 1388).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

– اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

2- بررسی رابطه بین تبادل رهبر- عضو و رضایت شغلی

3- بررسی رابطه بین اعتماد و رضایت شغلی

4- سنجش سطح رضایت شغلی کارکنان

5- سنجش سطح اعتماد بین همکاران

6- سنجش سطح کیفی رابطه کارمند و سرپرست

 

 دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

ویژگیهای انگیزش :

تلاش ، پایداری و جهت گیری تلاشها ، سه ویژگی اصلی انگیزش را تشکیل می دهند. تلاش ، بیانگر نیروی جسمی یا روانی است که فرد ، به هنگام پیگیری هدفهای خود ، فراهم می آورد. پایداری ، یعنی پشتکار و مقاومتی که فرد به هنگام اتخاذ یک رفتار یا انجام دادن یک عمل خاص نشان می دهد. این دو ویژگی ، یعنی تلاش و پایداری ، با مقدار نیرو و کار انجام شده ارتباط پیدا می کنند ، در حالی که ویژگی سوم ، یعنی ، جهت گیری تلاشها ، به کیفیت و مناسب بودن کار مربوط می شود. تلاش باید مسیری را پیش بگیرد که هدفها ، مدیران یا کارکنان تعیین می کنند.

مهم این است که بین هدفهای کارکنان و هدفهای کارفرمایان هماهنگی باشد ، زیرا کارفرماست که دربارة نگرشها و رفتارهای کارکنان قضاوت می کند و باز هم کارفرماست که کارکنان را ارزیابی و پاداشها را توزیع می کند. بنابراین ، مهم است که مدیران ، کارکنان را برای اتخاذ نگرشها و رفتارهای مورد انتظار سازمان تشویق کنند. (گنجی ، 1387 ، 61)

 

 2-2-6 انگیزش درونی و انگیزش بیرونی :

نیازهایی که انسانها را به کار کردن وا می دارند ، از فردی به فرد دیگر فرق می کنند و حتی اگر اتفاق بیفتد که نیازها مشابه باشند ، ااماً با شدت یکسان تجلی نخواهند کرد. هر فردی ، برای برطرف کردن نیازهای خاص خود کار می کند ، خواه این نیازها، تماس با مردم، دریافت پول، عشق به  کار کردن یا اجبار برای کار کردن باشد. منابع انگیزشی گاهی درونی و گاهی بیرونی است. منابع درونی از خود فرد و منابع بیرونی از عوامل خارج از فرد ریشه می گیرد.

همه ما ، در محیط کار ، به برخی کارها یا مسئولیتها اهمیت قایل می شویم ، در صورتی که برخی کارها را بدون علاقه و دلخوشی انجام می دهیم و تنها هدفمان رفع تکلیف کردن ، پاسخ دادن به درخواستهای مافوق و دریافت حقوق است. در حالت اول فرض بر این است که فرد انگیزة درونی دارد ، در حالی که در حالت دوم ، عوامل بیرونی او را برمی انگیزند. بنابراین ، می توان گفت که انگیزش درونی ، یعنی کار کردن به دلیل لذتی که از انجام دادن کار احساس می شود.

انسان ، با احساس رقابت و احساسهای خودشکوفایی و کمال ، که انجام کار برای او فراهم        می آورد ، از درون برانگیخته می شود. اما انگیزش بیرونی اصولاً با ارتباطهای مفید همراه است ؛ یعنی ، فرد به این علت کار می کند که از امتیازهای مادی آن بهره بگیرد یا از پیامدهای ناخوشایند آن دور بماند. او به این علت کار می کند که حقوق دریافت کند و از امتیازهای اجتماعی بهره بگیرد. به علاوه، ت سازمان، از جمله شیوة مدیران در کنترل کارکنان ، عواملی هستند که از بیرون اعمال می شوند و انگیزش فرد را تحت تأثیر قرار می دهند. (گنجی ، 1387، 62)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن باید نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ی نیازهای افراد در محیط کار اقدام کرد لذا هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، سئوال های اصلی تحقیق به شرح ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

 

اشکال عمده گردشگری

هر چند تنوع گردشگری چنان زیاد است که پرداختن به تمامی آن­ها میسر نیست اما می­توان گروه­های گردشگری متداول در جهان را به صورت زیر طبقه­بندی کرد:

-­ گردشگری فرهنگی- تاریخی[1]

-­ گردشگری ماجراجویانه[2]

-­ گردشگری ورزشی[3]

-­ گردشگری درمانی[4]

-­ گردشگری انبوه یا تفریحی[5]

-­ گردشگری نوستالژیک[6]

-­ گردشگری روستایی[7]

-­ گردشگری قومی[8]

-­ گردشگری شهری[9]

-­ گردشگری مبتنی بر کسب و کار[10]

-­ گردشگری مذهبی[11]

-­ گردشگری مبتنی بر طبیعت( طبیعت گردی)[12]

-­ گردشگری برای دیدار بستگان[13]) نصیریان، 1389: 58).

 

2-3-4- مروری بر گردشگری و انگیزه­های آن

همان­طور که در بالا گفتیم که این صنعت در اروپا شروع شد. از دیدگاه انگیزشی می­توان با توجه به تاریخچه مسافرت­های تفرحی چندین روند را شناسایی کرد. در جامعه رومی­ها مردم برای استراحت، آرامش، فرار از گرما، کنجکاوی و انگیزه­های دیگر به مسافرت می رفتند. در قرون وسطی مردمان مذهبی برای زیارت مکان­های مقدس مسافرت می­کردند. جوانان اشراف­زاده       سده­های هفدهم و هیجدهم که گراند تور اروپا را تشکیل دادند، بیشتر در پی حادثه­جویی بودند ولی در این سفرها به مسئله تحصیل توجه نمودند که البته طبقه خاصی به این سفرها می­رفتند. در سده نوزدهم مردم با انگیزه حفظ سلامت و آب­تنی در چشمه­های آب معدنی به دامنه کوه­ها و نقاط دیگر مسافرت می­کردند.در این سده مشاهده می­شود که کسانی برای تماشای مناظر طبیعی و استراحت به نقاط دور مسافرت می­کردند. در آمریکای شمالی و اروپا، در نخستین سال­های سده بیستم، خطوط اقیانوس پیما دایر شد، خودرو به کار گرفته شد و مردم با راه­آهن مسافرت  می­کردند. هتل­ها و رستوران­های بزرگ دایر گردید، که در نتیجه جهانگردان مختلف ایجاد شدند. ارزش اجتماعی برخی از روزهای تعطیل به عنوان نیرویی، باعث شد که نوعی تفکیک اجتماعی به وجود آید، شیوه مسافرت تغییر کند و مقام اجتماعی و میزان ثروت تعیین­کننده نوع سفر شود. در نیمه دوم سده بیستم به سبب پیدایش مقصدهای گوناگون و خدمات متفاوتی که صنعت جهانگردی ارائه کرد، شاهد انگیزه­های مهم تاریخی هستیم. در این دوره مردم برای فرار از کار کسالت­آور، حفظ، تحصیل و فراگیری مهارت­های مختلف به مسافرت می­رفتند. در مقایسه با جوامع پیشین، انگیزه دیگری که برای مسافرت­های کنونی بر می­شمارند، احساس غربت است، برای مثال، زمانی که افراد برای مسافرت به اورینت اکسپرس می­پیوندند، یا بر روی رودخانه نیل برکشتی تفریحی سوار          می­شوند، در جاده شماره 66 آمریکا رانندگی می­کنند، یا در آسیای مرکزی جاده ابریشم را            می­پیمایند (وای.گی[14]، 1388: 191).

 

[1] Cultural-historical tourism

[2] Adventuresome tourism

[3] Sport tourism

[4] Medical tourism

[5] Entertainment or mass tourism

[6] Nostalgic tourism

[7]– Rural tourism

[8]-Ethnic tourism

[9]– Urban tourism

[10]– Business based tourism

[11]– Religious tourism

[12]– Nature based tourism


[13]– Visit tourism

 

[14]– Chuck.y.gee

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید


4  اهداف پژوهش

 

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق ” بررسی تاثیر سودمندی و سهولت درک شده ، اعتبار ، اعتماد ، سازگاری بر نگرش مصرف کننده  و نیت و انجام به استفاده از رزرو اینترنتی هتل ” در سطح هتل های گیلان می باشد .

 

 

1-4-2 اهداف علمی

هدف علمی این تحقیق ، سنجش شاخص های اعتبار ، اعتماد ، سازگاری ، سهولت کاربرد ، سودمندی درک شده بر نگرش و نیت و قصد استفاده ، در  رزرواسیون  اینترنتی هتل ها می باشد .

 

 

1-4-3 اهداف کاربردی

هدف کاربردی تحقیق مشخص کردن تاثیر نقش مثبت حضور فعال تر هتل ها  در سایت های رزرو آنلاین هتل و همچنین ایجاد وب گاه و یا ارتقا  وب گاه های موجود هتل ها (از طریق  بهینه سازی وب گاه  ، اطلاع رسانی بهتر و جامع تر وب گاه از طریق نمایش اتاق ها و محیط هتل  ، سریع بالا آمدن سایت ، بهینه سازی امکانات صوتی و تصویری ، ارائه اطلاعات گردشگری شهر و استان و … ) در جهت  افزایش مشتری و نهایتا  ارائه نتایج به هتل های استان می باشد  .

 

 

1-5  چارچوب نظری

چارچوب نظری عبارتست از ” شیوه خاصی از نگریستن به زندگی انسان که طی آن، فرضهای خاصی درباره ماهیت واقعیت اجتماعی عرضه می شود”  . ( ببی  ؛ 1384 : 98 ) خلاف تصور عمومی ، نظریه و تحقیق به عرصه هایی مجزا تعلق ندارند ، بلکه مکمل یکدیگرند . نظریه القاء کننده فرضیه ها و در خلال حل یک مساله نظری می تواند موجد افکار بیشتری شود . با این توضیح  که می توان گفت استفاده از نظریه های اندیشمندان در مطالعات جمعیت و جامعه شناسی برای رسیدن به یک چارچوب نظری جامع تر ،که ایجاد کننده فرضیات و ایده های جدید باشد، امری لازم و ضروری است و به محقق کمک شایانی خواهد نمود.

مدل پذیرش فناوری به طور موفقیت آمیزی در محیط ها و سیستم های مختلف برای بررسی موضوع نیت استفاده از فناوری به کار رفته است . (قربانی زاده و همکاران ؛ 1387: 13) مدل پذیرش فناوری را ،  دیویس براساس تئوری عمل مستدل برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری داده ها  بوسیله کاربران در رساله ی دکترایش معرفی کرده است . ( و جدیدی ؛ 1390 : 92 ) مدل این تحقیق علاوه بر تأثیر متغیرهای سودمندی و سهولت استفاده (باورهای اصلی در مدل پذیرش فناوری دیویس) ، به بررسی تأثیر متغیرهای اعتبار و اعتماد و سازگاری (میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود) بر نیت افراد به استفاده از رزرو اینترنتی هتل از طریق تاثیر آنها بر نگرش نیز می پردازد . (عطافر، خزائی پول و پورمصطفی ؛ 1391)

متغیر های  وابسته” نگرش ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند که به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته اند . متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی و سهولت استفاده به عنوان متغیرهای کلیدی نیت رزرو اینترنتی هتل در مدل گنجانده شده اند. این مدل پیشنهادی سایر متغیرهای کلیدی از جمله اعتبار، اعتماد و سازگاری را هم به مدل ابتدایی اضافه کرده است. گنجاندن این متغیرها در مدل ، این مدل را به یک مدل منسجم تبدیل می کند. شکل 1-1 مدل تحقیق را نشان می دهد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید


در مطالعه ای که توسط دکتر اکبرزاده و همکاران درسال2012 در بوشهر انجام شد، تغییرات سطح اومنتین و واسپین (آدیپوکین های ترشحی) را در بیماران مبتلا به PCOS غیرچاق سنجیدند. نتایج این مطالعه مقطعی مورد-شاهدی که بر روی 39 زن مبتلا به PCOS و 39 کنترل انجام شد، حاکی از افزایش مقدار انسولین و تستوسترون سرم و مقاومت به انسولین و افزایش تری گلیسیرید و کاهش HDL در گروه بیماران بود ولی تفاوت قابل ملاحظه در سطح اومنتین، واسپین، گلوکز ناشتای سرم، کلسترول تام، LDL، VLDL و BUN و Cr وجود نداشت (50).
در مطالعه دیگر که در سال 2011 توسط Xiong YLو همکاران در چین انجام شد، 86 بیمار مبتلا به PCOS و 50 کنترل به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند و تست های آزمایشگاهی بر روی آن ها صورت پذیرفت. افزایش سطح CRP و افزایش تری گلیسیرید و افزایش TNF-a ،IL6 و افزایش لنفوسیت و منوسیت و ائوزینوفیل و گرانولوسیت در گروه مبتلا به PCOS در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید. محققان نتیجه گرفتند که بیماران مبتلا به PCOS، هیپرتری گلیسریدمی و التهاب مزمن دارند (51).
در سال 2011، MC Gowan در امریکا شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ن قبل از یائسگی امریکایی را 10-5 درصد گزارش کردند. 60% خانمهای مبتلا به این سندرم چاق بودند.40% آنها در سن حدود 50 سالگی به سمت دیابت پیش رفتند و بیشتر آنها دیس لیپیدمی داشتند. در یائسگی خانمهای مبتلا به این سندرم، فاکتورهای خطر قلبی متعددی برای چندین دهه محتمل است و در دوره پس از یائسگی، خصوصا در موارد همراه به دیابت یا دیس لیپیدمی، ریسک بالاتری برای بیماری قلبی و عروقی بالینی داشتند (52).
Rocha و همکاران در مطالعه ای در سال 2010 در برزیل، 142 زن مبتلا به PCOS را با میانگین شاخص توده بدنی 29.1 و سن 25.12 سال مورد مطالعه قرار دادند. سی و یک زن نرمال به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. بروز دیس لیپیدمی در گروه مبتلا به این سندرم دو برابر گروه کنترل بود (76.1% در مقابل 32.25%)، که بیشتر به صورت کاهش HDL (57.6%) و افزایش تری -گلیسیرید (28.3%) بود اما تفاوت قابل ملاحظه ای در کلسترول تام و LDL و سطح تری گلیسیرید در زیر گروهها نبود. BMI اثر قابل ملاحظه روی این اختلالات داشت. محققان چنین نتیجه گرفتند که دیس لیپیدمی در ن مبتلا به PCOS شایع است که قسمت اعظم آن مربوط به سطوح پایین HDL-C است (53).

 

 

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

[do_widget id=search-2]

 

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

 

اینجا کلیک کنید

 

در مطالعه دیگر که در سال 2010 توسط VrbÍková در پراگ انجام شد، ویژگی های متابولیک در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک را با ن همسان شده از نظر سن و BMI مقایسه کردند. چهل و سه زن مبتلا به PCOS با 48 کنترل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. بالغین مبتلا به این سندرم در مقایسه با بالغین سالم ، افزایش LDL و C-Peptide سرم و کاهش HDL داشتند و کلسترول تام، تری گلیسیرید، گلوکز ناشتای سرم ،انسولین صبحگاهی و مقاومت به انسولین، نسبت دور کمر به دور باسن و فشار خون بین دوگروه متفاوت نبود (54).
Wild و همکاران در سال 2012 مطالعه ای در آمریکا بر روی ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام دادند. به طور متوسط ، ن مبتلا به این سندرم نسبت به افراد سالم غیر مبتلا به PCOS، تری گلیسیرید بالاتر، HDL پایین تر و non HDL Cholestrol بالاتر داشتند. محققان با ذکر این مسأله که تری گلیسرید بالا و دور کمر بزرگتر از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی هستند و بیماران مبتلا به PCOS این فنوتیپ را دارند، پیشنهاد کردند که مداخلات رژیمی و فعالیت بدنی و به دنبال آن استفاده از داروهای کاهنده انتخابی لیپیدها برای نرمال کردن دیس لیپیدمی توصیه شود (55).
در مطالعه Hong و همکاران در سال 2011 در چین، 507 زن مبتلا به PCOS و 1246 کنترل همسان شده از نظر سن و شاخص توده بدنی به صورت گذشته نگر مورد مطالعه قرار گرفتند. شیوع مقاومت به انسولین (با استفاده از شاخص HOMA IR)، 38.1% گزارش شد و در گروهی که مقاومت به انسولین داشتند، میانگین تری گلیسرید، کلسترول LDL و کلسترول تام به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود. متوسط HDL به طور قابل ملاحظه پایین تر بود. شیوع دیس لیپیدمی در گروه مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک 24.7%گزارش شد که در گروه با مقاومت به انسولین به طور قابل ملاحظه نسبت به گروه بدون مقاومت به انسولین بالاتر بود. شاخص HOMA به طور مثبت با TG، TC و LDL و به طور منفی با HDL ارتباط دارد. حتی پس از ادجاستمنت برای BMI، شاخص HOMA همچنان به طور معنی داری با TG و HDL در ارتباط بود (56). 
فصل 3. مواد و روش ها
اهداف و فرضیات 
هدف اصلی طرح
مقایسه ارتباط لیپیدهای سرم و مقاومت به انسولین در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم.
اهداف ویژه طرح
1. مقایسه میانگین انسولین سرم در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم.
2. مقایسه فراوانی اختلال لیپید در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم.
3. مقایسه میانگین HOMA IR1 در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم.
4. مقایسه میانگین گلوکز ناشتای سرم در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم.
5. مقایسه میانگین 2LAP Index در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم.
6. مقایسه میانگین 3BA Index در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم.
اهداف کاربردی
در صورتی که وجود اختلال لیپیدی در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تائید شود، با غربالگری اولیه اختلال لیپید در افراد مبتلا به این سندرم، میتوان از بیماریهای قلبی و عروقی پیشگیری نمود.
فرضیات یا سؤالات پژوهش
1. آیا میانگین انسولین سرم در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم متفاوت است؟
2. آیا فراوانی اختلال لیپید در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم متفاوت است؟
3. آیا میانگین HOMA IR در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم متفاوت است؟
4. آیا بین میانگین گلوکز ناشتای پلاسما در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم متفاوت است؟
5. آیا میانگین LAP Index در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم متفاوت است؟
6. آیا میانگین BA Index در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم متفاوت است؟
نوع مطالعه
اپیدمیولوژیک تحلیلی، مورد-شاهدی، گذشته نگر
روش اجرای طرح
در این مطالعه از داده های موجود در طرح تحقیقاتی به شماره D-88025 که در مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز استفاده گردید. داده ها از 600 زن 45- ساله (سنین باروری) از 4 شهر استان خوزستان (400 نفر از شهرستان اهواز، 100 نفر از شهرستان بهبهان و 100 نفر از آبادان و خرمشهر) بودند. 
معیارهای خروج شامل موارد زیر بودند:
– سن زیر سال و بالای 45 سال
– سایر علل هیپرآندروژنیسم نظیر هیپرپلازی مادرزادی آدرنال، سندرم کوشینگ، تومور تخمدان یا آدرنال
– مصرف داروهایی که منجر به عوارضی نظیر اختلالات قاعدگی، هیرسوتیسم یا آکنه می شود.
– حاملگی
– یائسگی
– مصرف داروهایی که بر روی پروفایل چربی یا قند خون اثر می گذارند در طی 3 ماه اخیر (مانند OCP، تیازیدها، کورتن، متفورمین و نظایر آن ها)
در بانک داده های ما، شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک، با استفاده از معیارهای روتردام 13.5% معادل 80 بیمار (گروه مورد) بود. گروه شاهد، شامل 80 زن سالم غیر مبتلا به PCOS که داده های آن ها در این طرح تحقیقاتی وجود دارد، بود. گروه شاهد از نظر سنی با گروه مورد همسان شد. 
داده های این طرح تحقیقاتی شامل سن، اندازه گیری های انتروپومتریک از قبیل قد، وزن، دور کمر و دور باسن، میزان لیپیدهای سرم، میزان گلوکز ناشتای پلاسما و سطح انسولین سرم هستند.
بر اساس معیار روتردام، وجود دو مورد از موارد الیگواوولاسیون (طول سیکل بیشتر از 35 روز)، هیپرآندروژنیسم بالینی یا آزمایشگاهی (با علایم بالینی هیرسوتیسم، آکنه و ریزش مو با الگوی مردانه یا افزایش سطح تستوسترون و یا دهیدرواپی اندروستن دیون) و داشتن نمای مورفولوژیک PCOS در سونوگرافی تخمدان ها تشخیص PCOS را مسجل می کند. 
هیرسوتیسم، رشد موهای ترمینال در نواحی وابسته به آندروژن، پشت لب فوقانی، چانه، تنه، شکم ، بازو و ران که هم از نظر بیمار و هم پزشک غیر طبیعی تلقی می شد در نظر گرفته شد و با توجه به Ferriman-Gallway Score تعریف و درجه بندی شد. هیرسوتیسم به F-G score بیشتر یا مساوی 7 اطلاق گردید. سونوگرافی ترانس واژینال طی 5 روز اول سیکل قاعدگی خودبخودی یا قاعدگی ایجاد شده پس از مصرف یک هفته پروژسترون خوراکی یا تزریقی به عمل آمد. نتیجه سونوگرافی بر اساس معیار های روتردام، در صورت وجود 12 فولیکول یا بیشتر در هر تخمدان با قطر 2 تا 9 میلی متر و یا حجم تخمدان بیشتر از 10 میلی متر به عنوان تخمدان پلی کیستیک در نظر گرفته شد.
مقادیر BMI بیشتر از 30 به عنوان چاقی و BMI بین 25 تا 30 به عنوان بیش وزنی در نظر گرفته شد. آزمایشات گلوکز ناشتای سرم، تریگلیسرید، کلسترول، LDL و HDL پس از 12 تا 14 ساعت ناشتایی انجام شده است. دیسلیپیدمی طبق تعریف NCEP به صورت تری گلیسرید بیشتر یا مساوی mg/dL 200، HDL کلسترول کمتر از mg/dL 35، LDL کلسترول بالای mg/dL 130 یا کلسترول تام بالای mg/dL 200 به عنوان اختلال در نظر گرفته شدند. دیابت به صورت FBS بیشتر یا مساوی mg/dL 126 تعریف شد.
با استفاده از داده های موجود شاخص های BMI، HOMA IR، LAP index و BA index از طریق فرمول محاسبه شد. در نهایت تمامی داده ها جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد آزمون قرار گرفت.
روش محاسبه اندازه نمونه و نحوه نمونه گیری
با توجه به اینکه در طرح تحقیقاتی به شماره D-88025 شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک 13.5% معادل حدود 80 نفر مبتلا (گروه مورد) به گزارش شده است، معادل آن از افراد غیر مبتلا به این سندرم به تصادف انتخاب شد (گروه شاهد)، در نتیجه حجم نهایی نمونه دو گروه 80 تایی معادل 160 نفر در نظر گرفته شد.
روش‌های آماری تجزیه و تحلیل نتایج
داده ها توسط یک اپراتور وارد نرم افزار آماری SPSS v.19 شدند. سپس ابتدا با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) به تلخیص و توصیف داده ها پرداخته شد. توزیع طبیعی مقادیر با استفاده از تست One-Sample Kolmogorov-Smirinov بررسی شد. از آزمون آماری t مستقل برای مقایسه اختلاف میانگین متغیرهای کمی مطالعه بین دو گروه مورد و شاهد و از آزمون chi-square و Fischer’s Exact Test جهت بررسی همراهی بین متغیرهای کیفی مطالعه با ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک استفاده شد. سطح معنی داری 0.05 منظور شد.
ملاحظات اخلاقی
اطلاعات موجود در این طرح تحقیقاتی به صورت محرمانه استفاده شد. در این مطالعه، مداخله ای بر روی نمونه ها انجام نشد. این بررسی توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تصویب رسید.
محدودیت ها
از محدودیت های این مطالعه وجود چند معاینه گر برای ارزیابی معیارهای بالینی از قبیل وزن، قد، دور کمر و دور باسن همچنین اندازه گیری معیارهای آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های مختلف در شهرهای مختلف بود. راهکار رفع این محدودیت ها، توجیه معاینه گرها و ارائه دستورالعمل مشخص جهت هماهنگی در ارزیابی شاخص های آنتروپومتریک و استاندارد سازی کیت های آزمایشگاهی بود.
مشخصات متغیرمستقلوابستهکمیکیفیتعریف عملیمقیاسپیوستهگسستهاسمیرتبه ایسندرم تخمدان پلی کیستیک((طبق معیارهای روتردامدارد / نداردسن((گزارش بیمارسالBMI((گزارش بیمارkg/m2تری گلیسیرید((گزارش آزمایشگاهmg/dlکلسترول تام((گزارش آزمایشگاهmg/dlHDL((گزارش آزمایشگاهmg/dlFPG((گزارش آزمایشگاهmg/dlسطح انسولین سرم((گزارش آزمایشگاهMicro IU/mlHOMA IR((Glu.Insulin/405mg/dlLAP Index(((WC4 – 58).TGCm.mmol/LBA Index(([HC5/(HM6)1.5] -درصدجدول متغیر ها
فصل 4. یافته ها
تعداد 602 زن با میانگین سنی ……SD……………Mean…… سال مورد مطالعه قرار گرفتند. تمامی بیماران مورد مطالعه سفید پوست بودند. در بین افراد شرکت کننده، 153 نفر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (گروه مورد) و 449 نفر سالم (گروه شاهد) بودند. در بین افراد، ……. نفر در گروه با وزن نرمال (BMI<25)، …… نفر در گروه دارای اضافه وزن و ………. نفر در گروه چاق (BMI>25) قرار گرفتند. جدول 1، ویژگی های دموگرافیک افراد مطالعه را نشان می دهد. 
جدول 1. ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعهویژگی دموگرافیکتعداد کل بیماران577مورد:شاهد153:449مرد:زن1:0میانگین سن (سال) م انحراف معیارمیانگین شاخص توده بدنی مورد:شاهد 26.04:27.01
آنالیز داده ها
میانگین سن در گروه افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد غیر مبتلا به ترتیب برابر با ……… ………. و ……………………. سال بود. آزمون مستقل t برای مقایسه میانگین ها نشان داد که بین دو گروه مورد و شاهد از نظر سن، تفاوت آماری معنی دار وجود دارد/ندارد (p = ? ).
شاخص توده بدنی در گره مورد و شاهد به ترتیب برابر بود با kg/m2 5.31 5 27.01 و kg/m2 4.90 4 26.4. آزمون مستقل t تفاوت آماری قابل توجهی را بین دو گروه مورد و شاهد از نظر نمای توده بدنی نشان نداد (p = 0.264). 
جدول 2، میانگین لیپیدهای سرم را در دو گروه مورد و شاهد نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، آزمون مستقل t، تفاوت معنی داری را از نظر لیپیدهای سرم در این دو گروه نشان نداد (p>0.05).
جدول 2. میانگین لیپیدهای سرم در دو گروه مورد و شاهد (n=577)وضعیتتعدادمیانگینانحراف معیارتفاوت
(p value)TCشاهد424167.448135.192370.2مورد153171.810532.95666TGشاهد424117.537781.117890.325مورد153124.679763.52638HDLشاهد42447.172211.967100.143مورد15345.535911.47711LDLشاهد42497.033330.0350.096مورد153101.801330.51798TC: Total Cholesterol, TG: Triglyceride, HDL: High Density Lipoprotein, LDL: Low Density Lipoprotein
میانگین سطح گلوکز ناشتای سرم در گروه مورد و شاهد به ترتیب برابر بود با mg/dL 26.64 2 98.27 و mg/dL 49.96 99.38. آزمون مستقل t تفاوت آماری قابل توجهی را بین دو گروه مورد و شاهد از نظر سطح گلوکز ناشتای سرم نشان نداد (p = 0.794). 
میانگین سطح انسولین در گروه مورد و شاهد به ترتیب برابر بود با microIU/dL 10.31 1 10.64 و microIU/dL. 9.27 9 9.41 . آزمون مستقل t تفاوت آماری قابل توجهی را بین دو گروه مورد و شاهد از نظر سطح انسولین نشان نداد (p = 0.171).
در جدول 3، میانگین شاخص ارزیابی مدل هموستاتیک مقاومت به انسولین (HOMA IR)، شاخص محصول تجمعی لیپید (LAP) و شاخص آدیپوزیته بدن (BA) آمده است. همانطور که مشاهده می شود، آزمون مستقل t، تفاورت معنی دار آماری بین دو گروه مورد و شاهد از نظر این شاخص ها را نشان نداد (p values>0.05).
جدول 3. میانگین شاخص های HOMA IR، LAP و BA بر حسب ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک.وضعیتتعدادمیانگینانحراف معیارتفاوت
(p value)HOMA IRشاهد4242995.78243257.014930.5مورد1533376.19462742.13853LAPشاهد4241.979827.234470.204مورد1535.634626.82041BAشاهد4242.34652.8260.200مورد1532.70703.01190HOMA IR: Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance, LAP: Lipid Accumulation Product Index, BA: Body Adiposity Index
در جداول 4 تا 6، توزیع فراوانی میزان لیپیدهای سرم مختل و نرمال بر حسب ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک نشان داده شده است. از آزمون های آماری Fisher’s Exact Test جهت تعیین وجود همراهی بین متغیرها استفاده گردید. 
همانطور که مشاهده می شود، بین ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و وضعیت کلسترول و HDL همراهی قابل توجه آماری وجود دارد (p value به ترتیب برابر با 0.001 و0.032)، ولی بین ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و وضعیت تری گلیسرید همراهی معنی دار آماری وجود ندارد (p=0.225). 
جدول 4. توزیع فراوانی وضعیت تری گلیسرید سرم بر حسب ابتلا به PCOS (n=602)TG بالا
فراوانی (درصد)TG نرمال
فراوانی (درصد)کلهمراهی
(p value)مورد35
22.9%1
77.1%1350.225شاهد88
19.6%361
80.4%449
جدول 5. توزیع فراوانی وضعیت HDL بر حسب ابتلا به PCOS (n=602)HDL پایین
فراوانی (درصد)HDL نرمال
فراوانی (درصد)کلهمراهی
(p value)مورد501031530.03232.7%67.3%شاهد11033944924.5%75.5%
جدول 6. توزیع فراوانی وضعیت کلسترول تام بر حسب ابتلا به PCOS (n=602)کلسترول نرمال
فراوانی (درصد)کلسترول بالا
فراوانی (درصد)کلهمراهی
(p value)مورد60931530.00139.2%60.8%شاهد24220744953.9%46.1%
نمودار های 1 و 2، فراوانی وضعیت های کلسترول و HDL را در میان ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ن سالم نشان می دهد. 
نمودار 1. نمودار میله ای فراوانی وضعیت کلسترول تام بر حسب ابتلا به PCOS
نمودار 2. نمودار میله ای فراوانی وضعیت های HDL بر حسب ابتلا به PCOS
در جداول 7، 8 و 9، میانگین پروفایل لیپیدی، گلوکز و شاخص HOMA بر حسب ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به ترتیب در گروه های با شاخص توده بدنی کمتر از 25، بین 25 تا 30 و بالاتر از 30، همراه با مقادیر p به دست آمده از آزمون مستقل t نشان داده شده است.
جدول 7. میانگین شاخص های لیپیدی، گلوکز و شاخص HOMA بر حسب ابتلا به PCO در گروه BMI<25وضعیتتعدادمیانگینانحراف معیارتفاوت
(p value)کلسترول تامشاهد15162.600027.239150.026مورد6197.166735.40857تری گلیسریدشاهد1594.866743.929920.266مورد6122.000060.91634HDLشاهد1551.866712.676560.337مورد646.000011.26055گلوکزشاهد15102.400020.283000.411مورد695.000010.58301HOMAشاهد154.36376.347130.367مورد61.89951.68332HDL: High Density Lipoprotein, HOMA IR: Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance
جدول 8. میانگین شاخص های لیپیدی، گلوکز و شاخص HOMA بر حسب ابتلا به PCO در گروه 25<BMI<30وضعیتتعدادمیانگینانحراف معیارتفاوت
(p value)کلسترول تامشاهد168158.327433.684250.047مورد58168.758636.15964تری گلیسریدشاهد16895.660756.088130.331مورد58103.948355.14715HDLشاهد16850.172612.106810.393مورد5848.620711.27305گلوکزشاهد16895.083341.582390.394مورد5890.344812.02855HOMAشاهد1671.80932.254050.494مورد582.04002.06915HDL: High Density Lipoprotein, HOMA IR: Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance
جدول 9 میانگین شاخص های لیپیدی، گلوکز و شاخص HOMA بر حسب ابتلا به PCO در گروه BMI>30وضعیتتعدادمیانگینانحراف معیارتفاوت
(p value)کلسترول تامشاهد156170.538534.938730.150مورد52171.115430.47124تری گلیسریدشاهد156123.512863.168030.029مورد52131.250053.39159HDLشاهد15645.506411.263130.392مورد5244.557711.87420گلوکزشاهد15698.820537.569980.010مورد52100.211524.342HOMAشاهد1522.25552.114190.198مورد522.94523.57653HDL: High Density Lipoprotein, HOMA IR: Homeostatic Model Assessment Insulin Resistance
فصل 5. بحث و نتیجه گیری
سندرم تخمدان پلی کیستیک، شایع ترین آندوکرینوپاتی در ن و شایعترین علت برای نازایی ناشی از عدم تخمک گذاری است. ن مبتلا به این سندرم، بطور تیپیک با اختلال قاعدگی، هیرسوتیسم و یا نازایی تظاهر می کنند (57). در عمل مجموعه ای از علایم بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص PCOS بکار می روند. 
حداقل نیمی از این بیماران چاق هستند و چاقی نقش عمده ای در پیدایش مقاومت به انسولین دارد، ولی چنین مقاومتی تنها مختص ن مبتلا به PCOS چاق نیست (58). مقاومت به انسولین همراه با سطوح پایین HDL و سطوح بالای TG می باشد و این الگوی دیس لیپیدمی در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع است. هیپرانسولینمی سبب مهار لیپولیز و در نتیجه افزایش اسیدهای چرب غیراستریفیه می شود و سطوح بالای اسیدهای چرب غیراستریفیه سبب افزایش سطح TG و کاهش سطح HDL می گردد (22). درجه و نوع دیس لیپیدمی در ن مبتلا به PCOS متفاوت است. افزایش LDL در مطالعات متعددی در ن مبتلا به PCOS گزارش شده است، یافته ای که معمولاً در حالت مقاومت به انسولین دیده نمی شود و این امر مطرح کننده یک منشأ هتروژن برای دیس لیپیدمی در این بیماران می باشد (59). 
هم مقاومت به انسولین و هم هیپرآندروژنیسم درایجاد دیس لیپیدمی شرکت دارند. تستوسترون فعالیت لیپوپروتئین لیپاز را در سلول های چربی شکم کاهش داده و مقاومت به انسولین و توانایی انسولین برای اعمال اثرات آنتی لیپولیتیک آن را مختل می کند (57).
چاقی آندروئید با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی و کاهش HDL ارتباط دارد و بیماران PCOS دارای الگوی چاقی از نوع آندروئید می باشند. در مطالعه حاضر …………درصد از بیماران PCOS مورد مطالعه چاق بودند. در مطالعه ما، شاخص توده بدنی بین دو گروه مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و گروه شاهد تفاوت معنی دار آماری نداشت.
در مطالعه ما بین وضعیت کلسترول تام و وضعیت HDL با ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک همراهی معنی دار آماری وجود داشت، ولی این همراهی در مورد تری گلیسرید و LDL صادق نبود. همچنین میانگین سطوح لیپیدهای سرم در دو گروه مورد و شاهد تفاوت قابل ملاحظه آماری نداشتند. مطالعات مختلفی به ارزیابی دیس لیپیدمی در ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک پرداخته اند. هرچند به نظر می رسد مطالعات مختلف به علت عواملی نظیر نژاد، ژنتیک، تغذیه، اختلافات در شیوه زندگی و تفاوت های اقتصادی جامعه آماری مورد مطالعه شان، نتایج متناقضی را گزارش کرده باشند.
طبق مطالعه Dunaif و همکاران (58)، در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک، سطوح کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL بالاتر از ن سالم و سطح HDL پایین تر از ن سالم گزارش شده است.

 

سایت منبع

 

در مطالعه Roa Barrios و همکاران در سال 2009 بر روی ن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که در ونزوئلا انجام شده بود، نسبت تری گلیسرید به HDL در ن مبتلا به تخمدان پلی کیستیک به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (60). 
در مطالعه Tablott و همکاران (61)، در ن مبتلا به PCOS عوامل خطر قلبی و عروقی در مقایسه با گروه کنترل به طور چشمگیری بیشتر بود. این عوامل خطر شامل افزایش شاخص توده بدنی و سطوح افزایش یافته انسولین، تری گلیسرید، کلسترول و LDL و سطح پایین HDL بود. در این مطالعه میانگین سنی بیماران 7.4 ی 35.9 سال بود. 
در مطالعه Orio و همکاران در ایتالیا، 30 خانم جوان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و 30 خانم جوان سالم که از نظر سن و شاخص توده بدنی همسان بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. خانم های مبتلا به این سندرم، نسبت به گروه کنترل سطح کلسترول تام بالاتر و HDL کلسترول پایین تری داشتند (62).
در مطالعه Legro و همکاران سطح لیپید و لیپوپروتئین 195 خانم مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک با 62 نفر گروه کنترل مقایسه شدند. کلسترول تام افزایش مشخصی در خانم های چاق
داشت و در خانم های چاق مبتلا به تخمدان پلی کیستیک، تری گلیسرید و HDL کلسترول نیز مشخصاً بالا بود (63). 
در مطالعه Holte و همکاران (64)، سطح سرمی لیپیدها در بین ن مبتلا به PCOS چاق و ن چاق گروه شاهد و نیز در بین ن غیرچاق دو گروه تفاوت معنی دار نداشت. ولی هم در گروه ن مبتلا به PCOS و هم در گروه شاهد، افراد چاق، سطوح بالاتری از TG و VLDL و سطوح پایین تری از HDL در مقایسه با افراد غیرچاق داشتند. همچنین در بیماران مبتلا به PCOS چاق سطوح LDL و کلسترول تام بیشتر از بیماران غیرچاق بود. 
در مطالعه ای که توسط Erel و همکاران در ترکیه انجام شده بود، سطح سرمی کلسترول، تری گلیسرید و VLDL واضحاً در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بالاتر از گروه نرمال بود، در صورتی که سطح HDL کلسترول پایین تر بود (65).

 


تعریف سرمایه‌ی فکری:

اولین و مهم‌ترین مرحله در هر موضوع اندازه‌گیری، تعریف مفهومی است که قرار است اندازه‌گیری شود. از این‌رو، نخستین مسئله این است که سرمایه‌ی فکری چیست و چگونه در ادبیات موضوع تعریف شده است.

تاکنون تعاریف ناسازگار و متفاوتی برای سرمایه‌ی فکری ارائه شده است. در سال‌های اخیر، بنا به ضرورت، بسیاری از افراد و گروه‌ها از رشته‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا در مورد یک تعریف استاندارد برای سرمایه‌ی فکری به توافق برسند (ادوینسون و مالون[1]، 1997). در واقع بررسی موضوع سرمایه‌ی فکری در رشته‌های مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه به وجود آورده است؛ حسابداران علاقه‌مندند بدانند که چگونه موضوع سرمایه‌ی فکری را در صورت‌ها مالی بگنجانند؛ فن‌آوران اطلاعات می‌خواهند آن را بر روی سیستم‌ها پیاده نمایند؛ جامعه‌شناسان می‌خواهند که از طریق آن به توازن قدرت در سازمان‌ها برسند؛ روان‌شناسان در نظر دارند که از طریق آن رشد ذهن را سرعت بخشند؛ مدیران منابع انسانی به وسیله‌ی آن بازده کارکنان را محاسبه می‌نمایند؛ و مدیران تحقیق و توسعه می‌خواهند که از امکان توسعه‌ی آن اطمینان یابند (بنتیس[2]، 1999).

اصطلاح سرمایه‌ی فکری» اولین بار توسط جان کنز گالبریس[3] در سال 1969 به کار گرفته شد. وی بر این باور بود که سرمایه‌ی فکری فراتر از تفکر، به معنی تفکر صرف» است و درجه‌ای از اقدام فکری را نیز شامل می‌گردد. در این معنا، سرمایه‌ی فکری نه تنها به خودی‌ خود یک دارایی نامشهود ایستا است، بلکه یک فرآیند ایدئولوژیکی است و وسیله‌ای برای رسیدن به هدف محسوب می‌گردد (بنتیس، 1998). با وجود تلاش‌های فراوان پژوهش‌گران، یک تعریف پذیرفته‌شده‌ی عمومی از سرمایه‌ی فکری وجود ندارد و کلیه‌ی تعاریف ارائه شده کم‌وبیش به یکدیگر شبیه هستند. این تعاریف و مفاهیم زیربنایی، اساس و پایه‌ی مفیدی را برای درک سرمایه‌ی فکری ارائه می‌کنند، اما آن‌ها فاقد ویژگی‌های لازم برای شناسایی، طبقه‌بندی و اندازه‌گیری هستند. لوثی[4] (1998) بر این باور است که طرح‌های طبقه‌بندی ارائه شده توسط محققان به درک اجزای سرمایه‌ی فکری کمک می‌کند (نمازی و ابراهیمی، 1385).

هندی[5] (1990)، به این نکته تأکید می‌کند که هیچ مدیری وجه نقد یا فضای کارخانه را بی‌کار رها نمی‌کند، این در حالی است که مدیران فقط از 20 درصد دانش داخل سازمان‌هایشان استفاده می‌کنند. در نتیجه‌ آن‌ها، نیاز به ارزیابی، مدیریت و ارتباط بیشتری برای ارزش موجود در 80 درصد باقیمانده‌ی دانش که هنوز تحت کنترل درنیامده است، دارند. در حقیقت، اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها بر طبق آمار شرکت مشاوره‌ای اریکسون نیز تقریباً 80 درصد تخمین زده می‌شود (مون و کیم[6]، 2006).

استوارت[7] (1991) استدلال می‌کند که سرمایه‌ی فکری، دانش موجود در سازمان است که می‌تواند جهت ایجاد مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد. او عناصر سرمایه‌ی فکری را شامل: اختراع ثبت شده‌ی سازمان، فرآیندها، مهارت‌های کارکنان، فن‌آوری، اطلاعات مربوط به مشتریان و تأمین کنندگان و تجربه‌های شرکت عنوان می‌کند. او همچنین سرمایه‌ی فکری را به عنوان دارایی فکری که به طور مؤثر منجر به ایجاد ثروت از طریق تولید یک دارایی با ارزش بالاتر می‌شود، تعریف می‌کند.

علاوه بر آن، ادوینسون و سالیوان[8] (1996)، سرمایه‌ی فکری را به عنوان دانشی که می‌تواند به ارزش تبدیل شود، تعریف کرد‌ه‌اند.

از دیدگاه روس و روس[9] (1997)، سرمایه‌ی فکری شامل همه‌ی فرایندها و دارایی‌هایی است که معمولاً در ترامه نشان داده نمی‌شوند و همچنین شامل همه‌ی دارایی‌های ناملموسی است (مثل مارک‌های تجاری، حق ثبت و بهره‌برداری و نام‌های تجاری) که در روش‌های حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده می‌شوند.

 

[1] – Edvinson & Malone.

[2] – Bontis.

[3] – John Kenneth Galbraith.

[4] – Luthy.

[5] – Handy.

[6] – Moon and Kym.

[7] – Stewart.

[8] – Edvinson and Sullivan.

[9] – Roos and Roos.


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
خرید آنلاین کادو اطلاع رسانی به دانشجویان فروش بهترین محصولات برقی دانلود فایل های دانشجویی ادبی قلمدوش فروشگاه اینترنتی هارلی شیلات و علوم آبزیان در مسیر آسمان عسل درجه یک