دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 

 شناسائی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما

 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

ویژگیهای انگیزش :

تلاش ، پایداری و جهت گیری تلاشها ، سه ویژگی اصلی انگیزش را تشکیل می دهند. تلاش ، بیانگر نیروی جسمی یا روانی است که فرد ، به هنگام پیگیری هدفهای خود ، فراهم می آورد. پایداری ، یعنی پشتکار و مقاومتی که فرد به هنگام اتخاذ یک رفتار یا انجام دادن یک عمل خاص نشان می دهد. این دو ویژگی ، یعنی تلاش و پایداری ، با مقدار نیرو و کار انجام شده ارتباط پیدا می کنند ، در حالی که ویژگی سوم ، یعنی ، جهت گیری تلاشها ، به کیفیت و مناسب بودن کار مربوط می شود. تلاش باید مسیری را پیش بگیرد که هدفها ، مدیران یا کارکنان تعیین می کنند.

مهم این است که بین هدفهای کارکنان و هدفهای کارفرمایان هماهنگی باشد ، زیرا کارفرماست که دربارة نگرشها و رفتارهای کارکنان قضاوت می کند و باز هم کارفرماست که کارکنان را ارزیابی و پاداشها را توزیع می کند. بنابراین ، مهم است که مدیران ، کارکنان را برای اتخاذ نگرشها و رفتارهای مورد انتظار سازمان تشویق کنند. (گنجی ، 1387 ، 61)

 

 2-2-6 انگیزش درونی و انگیزش بیرونی :

نیازهایی که انسانها را به کار کردن وا می دارند ، از فردی به فرد دیگر فرق می کنند و حتی اگر اتفاق بیفتد که نیازها مشابه باشند ، ااماً با شدت یکسان تجلی نخواهند کرد. هر فردی ، برای برطرف کردن نیازهای خاص خود کار می کند ، خواه این نیازها، تماس با مردم، دریافت پول، عشق به  کار کردن یا اجبار برای کار کردن باشد. منابع انگیزشی گاهی درونی و گاهی بیرونی است. منابع درونی از خود فرد و منابع بیرونی از عوامل خارج از فرد ریشه می گیرد.

همه ما ، در محیط کار ، به برخی کارها یا مسئولیتها اهمیت قایل می شویم ، در صورتی که برخی کارها را بدون علاقه و دلخوشی انجام می دهیم و تنها هدفمان رفع تکلیف کردن ، پاسخ دادن به درخواستهای مافوق و دریافت حقوق است. در حالت اول فرض بر این است که فرد انگیزة درونی دارد ، در حالی که در حالت دوم ، عوامل بیرونی او را برمی انگیزند. بنابراین ، می توان گفت که انگیزش درونی ، یعنی کار کردن به دلیل لذتی که از انجام دادن کار احساس می شود.

انسان ، با احساس رقابت و احساسهای خودشکوفایی و کمال ، که انجام کار برای او فراهم        می آورد ، از درون برانگیخته می شود. اما انگیزش بیرونی اصولاً با ارتباطهای مفید همراه است ؛ یعنی ، فرد به این علت کار می کند که از امتیازهای مادی آن بهره بگیرد یا از پیامدهای ناخوشایند آن دور بماند. او به این علت کار می کند که حقوق دریافت کند و از امتیازهای اجتماعی بهره بگیرد. به علاوه، ت سازمان، از جمله شیوة مدیران در کنترل کارکنان ، عواملی هستند که از بیرون اعمال می شوند و انگیزش فرد را تحت تأثیر قرار می دهند. (گنجی ، 1387، 62)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

برای افزایش کارائی و اثربخشی در سازمان نیاز به تأمین شرایطی هستیم ، نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام این کار مهمترین عامل می باشد . برای ایجاد انگیزه و افزایش آن باید نیازهای آنان را شناخت و در جهت تأمین و ی نیازهای افراد در محیط کار اقدام کرد لذا هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما و تعیین اولویت و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های تجاری اقیانوس پیما می باشد

1-8 سئوالات تحقیق :

با توجه به موضوع تحقیق ، سئوال های اصلی تحقیق به شرح ذیل می باشد .

1) عوامل مؤثر بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتی های اقیانوس پیما کدامند؟

2) ترتیب عوامل اثرگذار بر انگیزه شغلی دریانوردان ایرانی شاغل بر کشتیهای تجاری اقیانوس پیما چگونه    می باشد؟

 

اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان-پایان نامه ارشد مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اجرای طرح هادی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان

پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد به همکاران و تبادل رهبر- عضو

، ,کار ,  ,عوامل ,انگیزه ,فرد ,انگیزه شغلی ,بر انگیزه ,شغلی دریانوردان ,دریانوردان ایرانی ,شاغل بر ,شغلی دریانوردان ایرانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره سهمایه - بورس و سهام و سرمایه‌گذاری ژمینو گیفت باکس خرید اینترنتی باکس هدیه و پکیج کادو CADCAM_ Powermill نمونه سوالات فرزکاری درجه 2 { امتحانات نهایی} ناب زیست سئو , طراحی وب سایت , طراحی وب خرید از سایت آمازون نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در شیراز-فلاح زاده سایتی وان